top of page

Bøtesatser 2024 Prisøkning 01.02.2024

Fartsbot

Satser for brudd på trafikkreglene 2024

Overskridelse og brudd på trafikkreglene kan i tillegg medføre prikkbelastning.
Eksempel: Du blir tatt for å kjøre i 66 km/t i 50-sone = 8
200 kr + 3 prikker.

NB! Mobilbøtene er også økt (
1 700 + 2 prikker i 2020) til 10 200 kr + 3 prikker.

Dette må du betale • 2024
(Klikk på tabellen for større versjon)

 

 

 

 

 

 

 

 

T.o.m. 5 km/t over
6-10 km/t over
11-15 km/t over
16-20 km/t over
21-25 km/t over
26-30 km/t over
31-35 km/t over
36-40 km/t over

41 km/t over

Bøtesatser 2024
Bøtesatser og prikkbelastning for brudd på andre trafikkregler
 
 • Snakke i håndholdt mobiltelefon, taste og surfe under kjøring: 10 200 kr + 3 prikker
 • Kjøring på rødt lys: 10 200 kr + 3 prikker
   
 • Brudd på vikeplikt: 10 200 kr + 3 prikker
  • f.eks. ikke stoppe helt opp ved stoppskilt, trafikk fra høyre, gående i gangfelt
 • Ulovlig forbikjøring: 10 200 kr + 3 prikker
  • til høyre, like foran eller i vegkryss, hvor sikten er hindret ved bakketopp/sving m.m.
    
 • For kort avstand til kjøretøyet foran: 10 200 kr + 3 prikker
   
 • Kjøring med motorvogn i sperreområde: 6 200 kr + 3 prikker
  • f.eks. over sperrelinje, på fortau, sykkelfelt, gangveg
    
 • Kjøring med trimmet moped eller motorsykkel: 8 200 kr + 3 prikker
   
 • Du har passasjerer under 15 år uten bilbelte: 3 400 kr + 2 prikker


  Overtredelser som ikke medfører prikker

   
 • Kjøre uten å bruke bilbelte: 1 500 kr (Gjelder også i buss der dette er montert)
   
 • Kjøring i strid med trafikkskiltene, blant annet i kollektivfelt/sambruksfelt, innkjøring forbudt, mot enveiskjøring, mot påbudt kjøreretning, svingforbud, i gågate: 8 200 kr
   
 • Kjøring uten å gi påbudt tegn (blinklys), uten å ha påbudt lys tent, med lys som blir brukt på feilaktig måte, feil på nærlys/fjernlys eller kjørelys, uten å ha tilstrekkelig utsyn, for mange personer i kjøretøyet, kjøring i terrenget og på vei ikke åpen for alminnelig ferdsel: 3 900 kr
   
 • Kjøre med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 3 900 kr
  Kjøre med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 7 850 kr

   
 • Manglende eller ikke synlige kjennemerker/skilt: 3 900 kr
   
 • Kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre i minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg: 2 500 kr
   
 • Kjøring med piggdekk utenom sesong: 1 000 kr
   
 • Kjøring med piggdekk uten piggdekkoblat i de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger): 750 kr (Gebyret kan ikke gis på privat eiendom)
   
 • Kjøring med dekk med for liten mønsterdybde: 1 000 kr (Pr ulovlige dekk)
   
 • Mangler førerkort, vognkort, varseltrekant under kjøring, kjører uten hastighetsmåler eller med feil på den: 500 kr
   
 • Ikke ha gyldig forsikring på forsikringspliktig kjøretøy: 150 kr/dagen (For personbiler)


  Subsidiær fengselsstraff
 • Den subsidiære fengselsstraffen settes til en dags fengsel tilsvarende hver hele 1000 kroner, likevel slik at den subsidiære fengselsstraffen ikke kan settes høyere enn 15 dager.
   

04

Oversikt over bøtesatser og prikker
8 prikker i løpet av en periode på 3 år = du mister lappen i et halvt år.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter 4 prikker.
 • NB! Dobbelt så mange prikker for personer med førerkort på prøvetid.
  • Sjåfører som er i prøveperioden vil dessuten måtte ta ny førerprøve før de
   kan kjøre bil igjen. Andre sjåfører får tilbake førerretten etter 6 måneder.

bottom of page