Bøtesatser 2020

Satser for brudd på trafikkreglene 2020

Overskridelse og brudd på trafikkreglene kan i tillegg medføre prikkbelastning.

Eksempel: Du blir tatt for å kjøre i 66 km/t i 50-sone = 5 500 kr + 3 prikker.

Dette må du betale f.o.m. 1. januar 2020 (Klikk på bildet for større versjon)

 

 

 

 

 

 

 

 

T.o.m. 5 km/t over
6-10 km/t over
11-15 km/t over
16-20 km/t over
21-25 km/t over
26-30 km/t over
31-35 km/t over
36-40 km/t over

41 km/t over

Bøtesatser 2018
Bøtesatser og prikkbelastning for brudd på andre trafikkregler
 
 • Snakke i håndholdt mobiltelefon, taste og surfe under kjøring: 1 700 kr + 2 prikker
 
 • Kjøring på rødt lys: 6 800 kr + 3 prikker
   
 • Brudd på vikeplikt: 6 800 kr + 3 prikker
  • f.eks. ikke stoppe helt opp ved stoppskilt, trafikk fra høyre, gående i gangfelt
 • Ulovlig forbikjøring: 6 800 kr + 3 prikker
  • til høyre, like foran eller i vegkryss, hvor sikten er hindret ved bakketopp/sving m.m.
    
 • For kort avstand til kjøretøyet foran: 6 800 kr + 3 prikker
   
 • Kjøring med motorvogn i sperreområde: 4 200 kr + 3 prikker
  • på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken gul/hvit linje,
   på fortau, sykkelfelt, gangveg

    
 • Kjøring med trimmet moped eller motorsykkel: 5 500 kr + 3 prikker
   
 • Du har passasjerer under 15 år uten belte: 2 300 kr + 2 prikker


  Overtredelser som ikke medfører prikker
   
 • Kjøre uten å bruke bilbelte: 1 500 kr (Gjelder også i buss der dette er montert)
   

 • Kjøring i strid med trafikkskiltene, blant annet i kollektivfelt/sambruksfelt, innkjøring forbudt, mot enveiskjøring, mot påbudt kjøreretning, svingforbud, i gågate: 5 500 kr
   

 • Kjøring uten å gi påbudt tegn (blinklys), uten å ha påbudt lys tent, med lys som blir brukt på feilaktig måte, feil på nærlys/fjernlys eller kjørelys, uten å ha tilstrekkelig utsyn, for mange personer i kjøretøyet, kjøring i terrenget og på vei ikke åpen for alminnelig ferdsel: 2 600 kr
   

 • Kjøre med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 2 600 kr. Kjøretøy 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 5 250 kr
   

 • Kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorvei: 1 700 kr
   

 • Glemt førerkortet, vognkort, varseltrekant, kjører med dekk med for liten mønsterdybde, kjører ulovlig med piggdekk eller kjettinger, kjører uten hastighetsmåler eller med feil på den: 500 kr


  Subsidiær fengselsstraff

  • Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:

   bot til og med kr 4 000,– 3 dager fengsel
   bot til og med kr 5 000,– 5 dager fengsel
   bot til og med kr 6 500,– 7 dager fengsel
   bot til og med kr 7 000,– 11 dager fengsel
   bot til og med kr 10 500,– 15 dager fengsel
   bot over kr 10 500,– 20 dager fengsel

    

04

8 prikker i løpet av en periode på 3 år = du mister lappen i et halvt år.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter 4 prikker.
 • NB! Dobbelt så mange prikker for personer med førerkort på prøvetid.
  • Sjåfører som er i prøveperioden vil dessuten måtte ta ny førerprøve før de kan kjøre bil igjen. Andre sjåfører får tilbake førerretten etter 6 måneder.

 Copyright © 2020 Politiet.tips                        Tipstelefon: 45 44 44 44                          Kontakt oss  

 • Facebook Black Round