Bøtesatser 2022 Prisøkning 01.03.2022

Fartsbot

Satser for brudd på trafikkreglene 2022

Overskridelse og brudd på trafikkreglene kan i tillegg medføre prikkbelastning.
Eksempel: Du blir tatt for å kjøre i 66 km/t i 50-sone = 6 000 kr + 3 prikker.


NB! Mobilbøtene er økt kraftig! Fra 1 700 + 2 prikker (i 2020) til 5 000 kr + 3 prikker. 1. mars 2022 økte satsen ytterligere, til 7 450 kr + 3 prikker.

Dette må du betale • 2022 (Klikk på tabellen for større versjon)

 

 

 

 

 

 

 

 

T.o.m. 5 km/t over
6-10 km/t over
11-15 km/t over
16-20 km/t over
21-25 km/t over
26-30 km/t over
31-35 km/t over
36-40 km/t over

41 km/t over

Bøtesatser 2022
Bøtesatser og prikkbelastning for brudd på andre trafikkregler
 
 • Snakke i håndholdt mobiltelefon, taste og surfe under kjøring: 7 450 kr + 3 prikker
 • Kjøring på rødt lys: 7 450 kr + 3 prikker
   
 • Brudd på vikeplikt: 7 450 kr + 3 prikker
  • f.eks. ikke stoppe helt opp ved stoppskilt, trafikk fra høyre, gående i gangfelt
 • Ulovlig forbikjøring: 7 450 kr + 3 prikker
  • til høyre, like foran eller i vegkryss, hvor sikten er hindret ved bakketopp/sving m.m.
    
 • For kort avstand til kjøretøyet foran: 7 450 kr + 3 prikker
   
 • Kjøring med motorvogn i sperreområde: 4 550 kr + 3 prikker
  • f.eks. over sperrelinje, på fortau, sykkelfelt, gangveg
    
 • Kjøring med trimmet moped eller motorsykkel: 6 000 kr + 3 prikker
   
 • Du har passasjerer under 15 år uten belte: 2 500 kr + 2 prikker


  Overtredelser som ikke medfører prikker

   
 • Kjøre uten å bruke bilbelte: 1 500 kr (Gjelder også i buss der dette er montert)
   
 • Kjøring i strid med trafikkskiltene, blant annet i kollektivfelt/sambruksfelt, innkjøring forbudt, mot enveiskjøring, mot påbudt kjøreretning, svingforbud, i gågate: 6 000 kr
   
 • Kjøring uten å gi påbudt tegn (blinklys), uten å ha påbudt lys tent, med lys som blir brukt på feilaktig måte, feil på nærlys/fjernlys eller kjørelys, uten å ha tilstrekkelig utsyn, for mange personer i kjøretøyet, kjøring i terrenget og på vei ikke åpen for alminnelig ferdsel: 2 800 kr
   
 • Kjøre med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 2 800 kr
  Kjøre med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 5 750 kr

   
 • Manglende kjennemerker: 2 800 kr
   
 • Kjøretøy på motorvei som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorvei eller motortrafikkvei:
  1 850 kr

   
 • Kjøring med piggdekk utenom sesong: 1 000 kr
   
 • Kjøring med piggdekk uten piggdekkoblat i de fire største byene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger): 750 kr (Gebyret kan ikke gis på privat eiendom)
   
 • Kjøring med dekk med for liten mønsterdybde: 1 000 kr (Pr ulovlige dekk)
   
 • Mangler førerkort, vognkort, varseltrekant under kjøring, kjører uten hastighetsmåler eller med feil på den: 500 kr
   
 • Ikke ha gyldig forsikring på forsikringspliktig kjøretøy: 150 kr/dagen (For personbiler)


  Subsidiær fengselsstraff
 • Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:
  bot til og med kr 4 000,– 3 dager fengsel
  bot til og med kr 5 000,– 5 dager fengsel
  bot til og med kr 6 500,– 7 dager fengsel
  bot til og med kr 7 000,– 11 dager fengsel
  bot til og med kr 10 500,– 15 dager fengsel
  bot over kr 10 500,– 20 dager fengsel

   

04

Oversikt over bøtesatser og prikker
8 prikker i løpet av en periode på 3 år = du mister lappen i et halvt år.
 • Blir du tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen. Varselbrev sendes etter 4 prikker.
 • NB! Dobbelt så mange prikker for personer med førerkort på prøvetid.
  • Sjåfører som er i prøveperioden vil dessuten måtte ta ny førerprøve før de
   kan kjøre bil igjen. Andre sjåfører får tilbake førerretten etter 6 måneder.